OPĆI UVJETI POSLOVANJA

I. OPĆENITO

Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Trgovca vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Trgovca, pravo na raskid ugovora, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Trgovac nudi, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske.

Trgovac zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Sve izmjene bit će objavljene putem web stranice Trgovca te će stupiti na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama. Bilo kakve izmjene Uvjeta primjenjivat će se na kupnje izvršene nakon objavljivanja tih izmjena.

Kupac je dužan provjeriti važeće Uvjete prije svake kupnje. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete te da ih prihvaća dok će kod potvrđivanja narudžbe isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj odnosno prilog e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Ovi Uvjeti dostupni su u svakom trenutku korisnicima usluga na način da im je omogućeno njihovo spremanje, ponovno korištenje i reproduciranje.

Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Trgovac zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Trgovac o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.

Ovi Uvjeti i odredbe smatraju se sastavnim dijelom svakog Ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Trgovca i Kupca putem Internet trgovine.

Pojam Trgovac odnosi se na:

Naziv trgovca: Greenhouse, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu, vl. Petra Pinjušić

Sjedište: Prigorska ulica 22, Kladje

10 430 Samobor

OIB 68859037176

Email: [email protected]

www.gardenica.hr

Trgovac prodajom putem Internet trgovine www.gardenica.hr nastupa u svoje ime. Trgovac nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

Kupac 
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja tj.  koja odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati putem e-bankinga, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) i pošalje narudžbu Trgovcu.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost.

II. REGISTRACIJA

Kako bi obavili kupnju na web shopu, registracija nije obavezna. Potrebno je samo u prvom koraku checkout procesa ostaviti važeću e-mail adresu (ona kojoj imate omogućen pristup) kako bi Vam nakon unosa podataka potrebnih za obavljanje dostave bilo moguće poslati potvrdu narudžbe.

Internetska trgovina

Internetska je trgovina otvorena svaki dan, 24 sata dnevno. Pridržavamo pravo da na određeno ili neodređeno vrijeme zaustavimo prodaju nekih ili svih proizvoda ili da na određeno ili neodređeno vrijeme ograničimo ili potpuno onemogućimo pristup stranicama internetske trgovine. Imamo mogućnost, da radi očigledne pogreške u online trgovini (npr. vidno kriva cijena), narudžbu otkažemo.

III. GLAVNA OBILJEŽJA ROBE

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.

Trgovac zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda. Odstupanja u površini, boji površina i  obliku koja su uobičajena na tržištu ostaju pridržana. Isto tako pridržana su i uobičajena odstupanja kod tonova boja, jer su uzorci odnosno modeli kupcu prikazani samo u svrhu informiranja i približnog određivanja karakteristike robe, bez jamčenja jednakosti.

Trgovac posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu Kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.gardenica.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.gardenica.hr, Trgovac zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni.

Trgovac se obvezuje pokušati u najvećoj mogućoj mjeri osigurati ažurnost i točnost informacija na internetskim stranicama, osobito u odnosu na cijenu ponuđenih proizvoda i usluga. Trgovac ne odgovara za eventualne pogreške u opisu proizvoda, slika te pogreške nastale prilikom promjena cijena i ažuriranja stranica.

U slučaju takove pogreške, a osobito ukoliko cijena istaknuta na internetskim stranicama iz bilo kojeg razloga ne bi odgovarala stvarnoj cijeni proizvoda, Trgovac će bez odgode obavijestiti Kupca o istoj, te mu omogućiti da isti otkaže odnosno izmijeni narudžbu.

Ukoliko Kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, Trgovac će Kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od dana obavijesti Kupca o otkazu narudžbe.

U slučaju da Trgovac nije u mogućnosti isporučiti određeni proizvod u predviđenom roku zato što naručenog proizvoda nema u skladištu ili ga nije više moguće izraditi, Trgovac će pismeno, dostavom Obavijesti o kašnjenju isporuke naručene robe putem elektroničke pošte obavijestiti Kupca, koji može otkazati narudžbu proizvoda ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke.

Ukoliko Kupac odluči otkazati narudžbu proizvoda, Trgovac će Kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 7 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

IV. CIJENA PROIZVODA

Cijene istaknute na web stranici www.gardenica.hr izražene su u kunama i ne sadrže PDV temeljem članka 90. Zakona o PDV-u.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

V. TROŠKOVI DOSTAVE

Dostava iznosi 25 kn za cijelo područje RH osim u slučaju narudžbe proizvoda u iznosu većem od 300,00 kn u kojem je slučaju dostava besplatna. Kao dostavnog partnera odabrali smo Hrvatsku poštu putem koje šaljemo preporučenom pošiljkom.

Nakon dostave Potvrde o narudžbi Trgovac dostavlja Kupcu putem elektroničke pošte Potvrdu o uplati.

Po spremnosti robe za dostavu Trgovac Kupcu putem elektroničke pošte dostavlja Obavijest o spremnosti robe za isporuku u kojoj će biti definiran predviđeni dan dostave.

U slučaju da neki od naručenih proizvoda nedostaje, Trgovac će ga besplatno dostaviti naknadno u najkraćem mogućem roku.

Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.

Rok za dostavu počinje dan nakon zaprimanja uplate na žiro računu. Subote, nedjelje, blagdani i neradni dani ne računaju se u rok dostave.

U rokove za isporuku ne računaju se:

-dan prijema narudžbe/zahtjeva

-vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca

-vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv

-neradni dani, subote, nedjelje i blagdani ako predstavljaju početak ili kraj roka

U slučaju da Kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, Trgovac ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova vezanih uz isporuku.

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac navesti Trgovcu prilikom provjere dostave narudžbe.

Za sva pitanja oko opcija dostave, javite nam se na email [email protected] ili nas kontaktirajte putem kontakt obrasca.

 

V. UVJETI I ROKOVI PLAĆANJA, UVJETI ISPORUKE ROBE, VRIJEME ISPORUKE ROBE

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:

 1. E-bankingom (internet bankarstvom)
 2. Općom uplatnicom

Uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci (najkasnije 3 dana od primitka e-mail poruke) kojom se potvrđuje da je Ugovor sklopljen.

Ako Kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa naručivanja sugerira da se provjeri:

 • Je li poruka u Junk/Spam folderu
 • Je li mailbox pun

U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Trgovac će postupiti i po naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, Ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Trgovca, Trgovac će pristupiti isporuci naručenih proizvoda.

Naručene proizvode isporučujemo putem Hrvatske pošte, dostava proizvoda se vrši prema uvjetima Hrvatske pošte, obično paket bude dostavljen u roku 3 – 5 radnih dana. Sve pakete šaljemo preporučeno i dostavljamo Kupcu šifru za praćenje paketa kako bi Kupac u svakom trenutku znao gdje je njegova pošiljka.

Sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.

U rokove za isporuku ne računaju se:

-dan prijema narudžbe/zahtjeva

-vrijeme kašnjenja zbog netočne i/li nepotpune adrese Kupca

-vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv

-neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda
Trgovac odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakona o zaštiti potrošača.

VI. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (ZAMJENE I POVRATI)

Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako se Kupcu naručeni predmet iz bilo kojeg razloga ne sviđa i želi ga vratiti može to učiniti na način da Trgovcu pošalje o vlastitom trošku predmet poštom (preporučena pošiljka) i ispuni obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene elektroničkom poštom na adresu Trgovca h[email protected] ili poštom preporučeno na adresu sjedišta  Greenhouse, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu, vl. Petra Pinjušić, Sjedište: Prigorska ulica 22, Kladje, 10 430 Samobor. Po zaprimanju predmeta, Kupcu će sredstva biti vraćena na račun u roku od 14 dana.

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima.

Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail [email protected] s naznakom “Reklamacija”.

Trgovac će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručne montaže, dostave, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata Kupca, Trgovac ne snosi odgovornost.

Ostvarenje prava po prijavljenoj reklamaciji ostvaruju se skladno zakonu o Zašiti potrošača i Zakonu o obaveznim odnosima.

Isključenje prava na raskid ugovora 
Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je naručena roba izrađena prema narudžbi Kupca, te personalizirana.

Trajanje ugovora
Ugovor koji Kupac sklapa s Trgovcem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

Pisani prigovori Kupaca i sporovi
Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Trgovca Kupci mogu poslati elektronskom poštom na adresu: [email protected] kako je to navedeno u podacima Trgovca.

Trgovac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

U slučaju spora između Kupca i Trgovca, nastojat će problem riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Samoboru.

Sukladno uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, postoji obveza Trgovaca koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem ove poveznice:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

VII. IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Ova pravila određuju i reguliraju kako Trgovac koristi, te štiti sve informacije koje Kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu gardenica.hr

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Kupca (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Registracijom na internet stranici gardenica.hr  Kupac daje osobnu suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):

 • suglasnost za prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje svojih osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući (ali bez ograničavanja na):
  – suglasnost da Trgovac može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te unapređenja usluga. Trgovac navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Trgovca te sprječavanja eventualnih zloporaba;
  – potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Trgovca koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  – suglasnost da mu se Trgovac može obraćati pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;
  – davanje podataka trećim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

Trgovac se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne podatke Trgovac ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Trgovca i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Web trgovina gardenica.hr koristi kolačiće, odnosno tzv. „cookie“ programe kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti Kupčev preglednik (browser), a samim time i Kupca, te na taj način omogući kupnju.

Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies (kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo pregledavanja i korištenja.

Za obradu ovih podataka u analitičke svrhe koristimo uslugu Google Analytics. Sukladno ugovoru s nama, Google ne koristi ove podatke ni u koje druge svrhe i djeluje kao izvršitelj obrade isključivo po našem nalogu. Sukladno svom članstvu u tzv. Štitu privatnosti (“Privacy Shield”) programu suradnje između Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD-a), Google poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka.

Davatelj usluge je:

Google LLC

1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View, California 94043, USA

Više informacija o “Privacy Shield” programu možete pronaći na stranicama Agencije za zaštitu podataka.

Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati.

Ako ih blokirate kroz opcije svojeg internetskog preglednika, nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu, ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

Što je cookie (kolačić)?

Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet, koje mogu biti dostavljene neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu i sl.

Nakon što opet otvorite web stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj web stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite.

Sama web stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.

Kako ih onemogućiti?

Želite li onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo, možete to učiniti. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje web stranice. Kako bi isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

VIII. DOPUNE I IZMJENE

Ova izjava o zaštiti podataka može se povremeno mijenjati kako bi je uskladili sa stvarnim stanjem i zakonskim propisima. U slučaju značajnijih izmjena, poduzet ćemo odgovarajuće mjere da Vas pravovremeno i na primjeren način obavijestimo o svim takvim dopunama i izmjenama.

Datum zadnje izmjene: 22.3.2021.